Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας

 Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 13:00', συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή κατάστασης υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου, οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Πέλλας στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας
2. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
3. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
4. Έγκριση ή μη αιτήματος για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης τελειόφοιτου πανεπιστημίου
5. Έγκρισή ή μη άδειας Στιγμιαίας Χρήσης Κοινόχρηστου χώρου για είσοδο-έξοδο οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ» του Φ. Κ.
6. Έγκρισή ή μη άδειας εργασιών και Στιγμιαίας Χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για είσοδο-έξοδο οχημάτων στον κλειστό χώρο στάθμευσης της οικοδομής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 91β στην οδό  Δ & Μ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Αρ.23) στα Γιαννιτσά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου