Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας

 

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση παράτασης 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

2. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3. Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσει σε γήπεδο του αγροκτήματος Προαστείου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4. Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς το συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που βρίσκεται σε γήπεδο του αγροκτήματος Μεσημερίου Έδεσσας (Ν. Στόϊκος) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας και απόδοση αυτού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

6. Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

7. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καισαριανών της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

8. Μίσθωση ακινήτου στην Έδεσσα για τη στέγαση της δομής «ΚΗΦΗ Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

9. Μεταφορά χρηματικών υπολοίπων και κλείσιμο όλων των τραπεζικών λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

10. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025 -2028 του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

11. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για εγγραφή/επανεγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, σχολικού έτους 2024-2025. (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου