Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

          


  Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Πλ. Αιγών 1 Έδεσσα, την
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΄

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας των δήμων Έδεσσας και Σκύδρας για τη συνέχιση υποστήριξης στην ΥΔΟΜ του δήμου Σκύδρας σε όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητας των υπηρεσιών δόμησης (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Α’ Φάση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή του κοινού προαύλιου χώρου του σχολείου ειδικής αγωγής, του 3ου δημοτικού και του εργαστήριου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη δημοτική κοινότητα Έδεσσας του δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 5. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Κερκίδας και Οικίσκου WC για το Ανοιχτό Γήπεδο στη θέση "Πασά – Τσαΐρ" Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 6. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 7. Εισήγηση για χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενοποίηση τουριστικού με εμπορικό κέντρο Έδεσσας»  (αρ. Μελ. 37/2018) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 8. Έγκριση παραχώρησης υδροφόρου οχήματος στην ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας για το διάστημα 01-07-2024 έως 31-08-2024 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Καθορισμός διδάκτρων για το ΚΔΑΠ Μπατάνι και ΚΔΑΠ Παιδική Πολιτεία (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή).
 2. Καθορισμός εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ανοιχτού θεάτρου «Γαβαλιώτισσα» και των αιθουσών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου και του   Παρθεναγωγείου (Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή).
 3. Εκμίσθωση τμήματος της υπ. αριθ. 1372 δημοτικής έκτασης της Δ.Κ. Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 
 4. Ανάκληση της αριθμ. 122/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024» και λήψη νέας απόφασης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών). 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
 2. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκλογή υδρονομέων για τις Δ.Κ. Έδεσσας, Άγρα, Καρυδιάς, Βρυτών, Φλαμουριάς, Σωτήρας, Νησίου, Άρνισσας, Αγ. Αθανασίου, Γραμματικού, Περαίας & Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2024» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
 3. Εκτέλεση ανόρυξης δημοτικής ερευνητικής γεώτρησης στον οικισμό Μαργαρίτα της Δ.Κ. Σωτήρας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
 4. Έναρξη διαδικασιών σύστασης Μητρώου Εθελοντών Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 5. Διαγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 6. Αποδοχή πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στο Μπατάνι (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
 7. Συζήτηση       και       λήψη   απόφασης    για       την αναστολή  εφαρμογής            του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 9. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 8ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην εισηγήτρια του θέματος για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου