Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ !!!! ΑΣ Πέλλας

Όσοι αγρότες έχουν διαπιστώσει το εν λόγω πρόβλημα στα αγροτεμάχιά τους, να επισκεφθούν το ΚΥΔ στο οποίο έχουν υποβάλει την δήλωση ΟΣΔΕ του 2023 και να ζητήσουν την εκτύπωση εντύπου στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά μόνο οι καλλιέργειες των ροδακίνων και νεκταρινιών.

Επί αυτού του εντύπου σε ειδική στήλη, θα συμπληρωθεί ο αριθμός των δέντρων του κάθε αγροτεμαχίου που έχει εμφανιστεί το πρόβλημα. Στο κάτω μέρος του εντύπου θα υπογράφει ο παραγωγός και ο γεωπόνος με τον οποίο συνεργάζεται ο παραγωγός και ο οποίος προμηθεύει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Στον χώρο υπογραφής του γεωπόνου θα τίθεται και η σφραγίδα του.
Το έντυπο στη συνέχεια θα προσκομίζεται στο ΚΥΔ, θα καταχωρίζεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και φωτοαντίγραφό του θα παραδίδεται στον παραγωγό, ενώ το πρωτότυπο θα παραμένει εκεί. Μετά την ολοκλήρωση των καταγραφών και την ύπαρξη ολοκληρωμένης εικόνας της έκτασης της προσβολής, θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.
Όσοι παραγωγοί έχουν δηλώσει το πρόβλημα στα χειρόγραφα έντυπα της περιφέρειας θα πρέπει να τα δηλώσουν και στα γραφεία όπου κάνουν την δήλωση ΟΣΔΕ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου