Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Υποχρεωτική Αδειοδότηση Κέντρων Συγκέντρωσης Ροδακίνων ...


Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις αναφορικά με την συγκέντρωση και διακίνηση ροδάκινων και νεκταρινιών, ότι δημοσιεύτηκε και ισχύει η υπ. αριθμ. 422/2015
/25-06-2015 εγκύκλιος «Λειτουργία των Κέντρων Συγκέντρωσης ροδάκινων και νεκταρινιών» του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΩΤΙΖ465ΦΘΗ-3ΥΓ).
Όλα τα Κέντρα συγκέντρωσης ροδακίνων και νεκταρινιών, ακόμα και αυτά στα οποία χορηγήθηκε κωδικός έτος 2014, πρέπει υποχρεωτικά να εγκριθούν εκ νέου και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για κάθε κέντρο παραλαβής στα τμήματα ποιοτικού και φυτουγειονομικού ελέγχου Σκύδρας και Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέλλας, να συμμορφώνονται όσον αφορά τις εγκαταστάσεις πλήρως με τις απαιτήσεις της εγκυκλίου και να παρέχουν όλα τα προβλεπόμενα από αυτή στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα τηλέφωνα : 23813 51294, 51398 (Έδεσσα),   23813 52318, 2381352305 (Γιαννιτσά), 23810 82963, 23810 89324 (Σκύδρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου