Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-7-2015

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής»
Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ πελλασΚαλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις  24-7-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. για την λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης 2.423,10€ για προμήθεια ειδών (κάρτες, αυτοκόλλητα, βιβλιάρια χορήγησης φαρμάκων, ντοσιέ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Πέλλας
2. Διάθεση πίστωσης 15.000,00€ για προμήθεια αρδευτικού υλικού για την συντήρηση κι επισκευή του αρδευτικού δικτύου Δ.Πέλλας
3. Διάθεση πίστωσης 342.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής "Συκιές" Δ.Κ. Γαλατάδων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», Α.Μ.3/2015, Πρ/μού: 342.000,00€
4. Καθορισμός κι έγκριση των όρων  ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής "Συκιές" Δ.Κ. Γαλατάδων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», Α.Μ.3/2015, Πρ/μού: 342.000,00€
5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής "Συκιές" Δ.Κ. Γαλατάδων Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», Α.Μ.3/2015, Πρ/μού: 342.000,00€
6. Διάθεση πίστωσης 615.000,00€ για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδού στην ΔΕ Κύρρου-Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2015" Α.Μ.:21/2014, Πρ/μού:615.000,00€
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αγροτικής οδού στην ΔΕ Κύρρου-Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2015" Α.Μ.:21/2014, Πρ/μού:615.000,00€
8. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων: α)6,905στρ. από το αρ.1054 αγροτ., β) 2,037στρ. από το αρ.1059 αγροτ., γ)11,468στρ. από το αρ.152 αγροτ. και δ) 4,097στρ. από το αρ.542 αγροτ. της Δ.Κ. Γιαννιτσών Δ.Πέλλας
9. Αποδοχή δωρεάς 3.000,00€ από τον κ. Σαπαντζή Δημήτριο

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε
ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου