Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Στοπ σε κατασχέσεις έως τις 31 Ιουλίου


«Παγώνουν» οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί έως τις 31 Ιουλίου με κοινή απόφασή τους οι υπουργοί Δικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλος και Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος, εξαιτίας των δυσχερειών που έχουν προκληθεί από την επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την απόφαση αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών. Αναστέλλεται επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών ή εφάπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα της τραπεζικής αργίας ή και μετά τη λήξη της.
Οι υπόχρεοι κατά νόμο, υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά που «παγώνουν» έως τις 31 Ιουλίου, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής (επομένως έως τις 5 Αυγούστου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου