Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 2 Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ π. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2016.
Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω στο ότι, η απόφαση της Οικονομικής για τον καθορισμό τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2016 θα επηρεάσει την ανακοίνωση προς τους επαγγελματίες, η οποία είναι σε αναμονή, για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για κατάληψη χώρου. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 20 Νοεμβρίου 2016. Στη συνέχεια η όλη διαδικασία θα πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού καθορίστηκε με απόφαση Δημοτ. Σ/λίου για τις 20/12/2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου