Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Αποτέλεσμα εικόνας για Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι έχουν εκδοθεί oι παρακάτω προκηρύξεις που αφορούν πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 1. (Αριθμός 1Γ/2017) η οποία αφορά γραπτό διαγωνισμό 548 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Έναρξη αιτήσεων από 3/1/2018 έως 18/1/18) 2. (Αριθμός 16Κ/2017) η οποία αφορά 62 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. (Έναρξη αιτήσεων από 8/1 - 23/1/18) O Προϊστάμενος α/α ΓΙΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου