Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018Αποτέλεσμα εικόνας για Δημοτικού Συμβουλίου ΈδεσσαςΣας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη Κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης των
τεσσάρων σταθμών υλοποίησης της πράξης “Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας”» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
2. Παραχώρηση χώρου προσωρινής στάθμευσης – Φ/Ε στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης Έδεσσας(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3. Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Επίστρωση αυλής 1ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
4. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρήστους χώρους Δ.Ε. Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
5. Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επένδυση λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
6. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) για αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων στίβου στο δημοτικό στάδιο Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
7. Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Έδεσσας για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παναγίτσας» και ορισμός δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
8. Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Έδεσσας για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου» και ορισμός δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
9. Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με τη ΔΕΥΑ Έδεσσας για την εκτέλεση έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Άγρα – Τ.Κ. Μεσημερίου» και ορισμός δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσαίου για την εκτέλεση έργου με τίτλο «Αντικατάσταση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Άγιος Γεώργιος” Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου» και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης
11. Έγκριση μελέτης έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στα κτήρια του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
12. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
14. Τροποποίηση των αριθμ. 48/2016, 123/2016 και 252/2016 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με προσθήκη χρηματοδότησης για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων(Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
16. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
17. Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων - Δ.Ε. Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
18. Διαγραφές ή μη ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
19. Επικαιροποίηση των αριθμ. 164/2015 & 342/2016 αποφάσεων Δ.Σ. με θέμα
«Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο πάρκο Καταρρακτών» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
20. Εκμίσθωση αγροτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Περαίας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
21. Εκμίσθωση αγροτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
22. Παραχώρηση χρήσης τμήματος κτιρίου πρώην Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Έδεσσας στο ΕΑΠ και έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
23. Επιχορήγηση της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. για τις εκδηλώσεις μνήμης των Μακεδονομάχων Άγρα και Μίγγα (Εισηγητής: Δήμαρχος).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (Εισηγητής: Επιτροπή παραλαβής εργασιών).
25. Εκλογή υδρονομέων για τη Δ.Κ. Έδεσσας και τις Τ.Κ. Άγρα, Καρυδιάς, Βρυτών, Φλαμουριάς, Σωτήρας, Νησίου, Άρνισσας, Αγ. Αθανασίου, Γραμματικού,
Περαίας, Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).
26. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Έδεσσας κατά το σχολικό έτος 2018-19 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
27. Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Φλαμουριάς (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
28. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ και ένταξή της στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
29. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων Έδεσσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
30. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση, προώθηση και προβολή του πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης της Έδεσσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
31. Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου