Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας


Αποτέλεσμα εικόνας για Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΣκύδραςΤο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00΄μ, με τα εξής εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 224.100€,τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019.
2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» συνολικού ποσού 867.998,49€για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»..
3.Έγκριση και προσωρινή παραλαβή της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο πλαίσιο της Α΄ φάσης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Σκύδρας.
4.Ανάκληση της αριθ.121/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Καλλίπολης, Μανδάλου Δήμου Σκύδρας».
5.Αποδοχή της τροποποιημένης πράξης και απόφασης ένταξης του Τεχνικού Δελτίου για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας».
6.Διαγραφή ποσού που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (0,5%) λόγων διπλής δραστηριότητας.
7.Κλήρωση δικαιούχων για τις θέσεις που θα καταλάβουν στο χώρο της 5ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2019 που θα διεξαχθεί από τις 20-8-2019 έως τις 26-8-2019.
8.Χορήγηση αδειών συμμετοχής των εκθετών της 5ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2019.
9.Εξειδίκευση πιστώσεων για τις δαπάνες της 5ης Εμποροπανήγυρης Σκύδρας 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου