Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Αποτέλεσμα εικόνας για Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019     Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
:

Θέμα 1ο:
Συ Συγκρότηση σε σώμα - Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής:

Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο:
Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2019ΕΠ80800000 της ΣΑΕΠ 808, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 885.000,00 €

Εισηγητής:

Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο:
Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016054240 και τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου διαρροών δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Βέροιας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 2.199.786,71€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 4ο:
Έγκριση Σχεδίων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας για την Κατασκευή των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου (επαρχιακού, κοινοτικού) αρμοδιότητας Συντήρησης της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας  εντός του έτους 2020
Εισηγήτρια:
Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 5ο:
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης καθιζήσεων οδοστρωμάτων του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Πατρίκι – Ευκαρπία», στην Επ. Οδό Χουμνικού – Ιβήρων, από Κόμβο Δάφνης έως τον οικισμό Αγ. Δημητρίου, της Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής:
Δημήτριος ΜπαλαξήςΠεριφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 6ο:
Ορισμός Μελών Επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», της Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγητής:
Αλκιβιάδης ΝουσηκύρουΠεριφερειακός Σύμβουλος  Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 7ο:
Έγκριση κλεισίματος και μεταφοράς υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια:
Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού

Θέμα 8ο:       
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας. (αρ. απόφασης 2316/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 9ο:       
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας. (αρ. απόφασης 2346/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής:
Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 10ο:       
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς. (αρ. απόφασης 2320/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγήτρια:
Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 11ο:       
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας . (αρ. απόφασης 2362/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγήτρια:
 Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 12ο:       
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών. (αρ. απόφασης 2198/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής:
Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο:       
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (αρ. απόφασης 2198/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής:
Δημήτριος ΤζηρίτηςΠεριφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου