Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αλμωπιασ        
           Σας καλούμε να έρθετε  στις  14  Νοεμβρίου,  του έτους 2019,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  13:30 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

:     

                                              ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

        
1
Εισήγηση για την 12η Γενική  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου