Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:         
 1.    Ενημέρωση για την έναρξη δραστηριοτήτων της εταιρείας HELLAS EDIL S.A. που αφορά τη διανομή φυσικού αερίου σε υγρή μορφή (Εισηγητής: Δήμαρχος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ2.    Παρουσίαση αρχιτεκτονικής μελέτης για τη "Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας" (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
3.    Έγκριση διενέργειας του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, επειδή συντρέχουν λόγοι αποκλειστικότητας (περίπτωση β’ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016)  (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ4.    1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
5.    Λύση της σύμβασης μίσθωσης δύο αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Καισαρειανών της Κοινότητας Έδεσσας και εκ νέου δημοπράτησή τους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6.    Υποκατάσταση του μισθωτή του δημοτικού ακινήτου  που βρίσκεται στο πάρκο της Έδεσσας με την επωνυμία «Κιουπρί» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ7.    Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
8.    Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2019   (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
9.    Υποβολή πρότασης με τίτλο Alternative Thematic Experiences Routes” και ακρωνύμιο“ALTE.ROUTES  στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας  INTERREG, ΙΡΑ-CBC «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
10.     Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
11.     Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).
12.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Ευάγγελος & Αμαλία Δίζα»  (Εισηγητής: Δήμαρχος).
   
 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.
         
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου