Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων της Π.Ε. Πέλλας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων


Με την αρ. 200054(5711)/14-4-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΒΦ7ΛΛ-66Δ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων στη λίμνη  Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 27η  Απριλίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και
8η Ιουνίου 2020 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες  από  τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και τα Δασαρχεία της περιοχής. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις των Ν.∆ 420/70 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πληροφορίες στο Γραφείο 211 2ος Όροφος της Π.Ε. Πέλλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2381351256, αρμόδιος υπάλληλος Καφετζής Κώστας.

 Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                                                                             
                                                                                       
                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου