Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Γεγονότα & Ράδιο Αλμωπία: Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού ...     Σας  καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη,  21 Απριλίου 2020, και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) : «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1ο
5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020

2ο
Λήψη απόφασης περί απαλλαγής των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω του κορωνοϊού (COVID-19) και από τα αναλογούντα τέλη, εφόσον δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171). Επίσης, την αναστολή καταβολής οικονομικής συμμετοχής γονέων (τροφείων) στην Μαθητική Εστία και τους παιδικούς σταθμούς.
3ο
Έγκριση έκθεσης  Δ΄ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

4ο
Έγκριση του επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του δήμου Αλμωπίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για τη διενέργεια του υποέργου Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο της πράξης: «Αποχετευτικό ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας – Β Φάση» και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.
Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις. Επιπλέον σας αποστέλλονται  συνημμένα οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισή του ή μη .
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου