Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιχείριση της Λουτρά Α.Ε του Δήμου Αλμωπίας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε  να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»  που θα γίνει στα γραφεία της επιχείρησης  την  18η  Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης

:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  1. Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2020    
  2. Εξέταση αρ. 941/05.08.2020 αιτήματος αθλητικού συλλόγου Αλμωπού Αριδαίας
  3. Έγκριση θέσεων Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
  4. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της  χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.    
  5. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της  χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.    
  6. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων – Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης    

            Διάφορα άλλα θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου