Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Δήμου Αλμωπίας : Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 7 π.μ.

Στο με αριθ.3870/τ.β’/10-9-2020 ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε η με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55962 ΚΥΑ με θέμα «Επιβολή των μέτρων προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19)», σύμφωνα με την οποία

εντός των ορίων των Π.Ε. Πέλλας (Αρθ.1)

· Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 7 π.μ.

(ΚΑΔ υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 56.10 παροχής ποτών, 56.30 τροφοδοσίας για εκδηλώσεις –catering-,56.21 και οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ ΚΑΔ 93.29.19.01. (άρθρο 2, παρ. 1.)

· Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι τέσσερα άτομα (4) εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών α’βαθμού (μέγιστος επιτρεπόμενος τα έξι (6) άτομα) (άρθρο 2,παρ. 2.)

· Αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών (άρθρο 2,παρ.3.)

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει

από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00π.μ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Δ.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου