Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Πρόγραμμα ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων ύστερα από την αποδοχή δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

 

O Δήμος Αλμωπίας και το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας, ύστερα από την αποδοχή δωρεάς από το ΙΔΡΥΜΑ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», δια μέσου της ΚΕΔΕ, στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊου Covid 19, θα διανείμει βασικά επισιτιστικά αγαθά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι- μόνιμοι κάτοικοι

του Δήμου μας, που επιθυμούν να λάβουν τρόφιμα, να αποστείλουν όλα τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 03 Δεκεμβρίου 2020.

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά, με ηλεκτρονική μορφή, στo email της Υπηρεσίας μας social@0598.syzefxis.gov.gr λόγω των μέτρων για την καταπολέμηση του Covid-19.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση

2. Δήλωση φορολογίας Εισοδήματος Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους (έως 3.000,00 ευρώ)

3. Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)

4. Βεβαίωση ανεργίας των αιτούντων σε ισχύ τουλάχιστον ενός έτους

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (απαιτείται για τρίτεκνους & άνω)

6. Απόφαση έγκρισης ΚΕΑ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ....................

Δήμου Αλμωπίας...........................................

Επώνυμο .............................................

.......................................................................

Όνομα .................................................

.......................................................................

Όνομα Πατέρα ....................................

Όνομα Μητέρας .................................

Επάγγελμα .......................................... Παρακαλώ όπως κριθώ δικαιούχος του

προγράμματος ενίσχυσης ευπαθών κοιν.

Τόπος γέννησης .................................. . ομάδων που έχουν πληγεί από οικονομικές

συνέπειες του κορωνοϊού

Τηλεφωνο .....................................................................

Τόπος κατοικίας .................................

Τ.Κ ....................................................... .......................................................................

Αρ. Αστ. Ταυτότητας ........................... .......................................................................

Ημερ. Εκδ ............................................ .......................................................................

Εκδ. Αρχή ............................................ .......................................................................

Α.Φ.Μ. ................................................ .......................................................................

.......................................... / ..... /20 ......

Ο/Η ΑΙΤ…..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου