Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

                   

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  4.  Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).                 
  5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).               
  7. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)..                 
  8. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  9. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

10.     Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

11.     Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης οχημάτων του Δήμου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

12.     Αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους για την χρήση χώρου στη Λαϊκή Αγορά (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

13.     Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

14.     Έγκριση της έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

15.      Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16.     Αποδοχή δωρεάς μετά κτίσματος στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17.     Επιλογή ημερομηνίας και χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

      Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου