Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας τη Δευτέρα 21-12-2020

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 με τηλεδιάσκεψη τις παρακάτω συνεδριάσεις: Α) Ειδική συνεδρίαση με ώρα έναρξης στις 15:00΄και θέμα: Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σκύδρας. Β) Ειδική συνεδρίαση με ώρα έναρξης στις 16:00΄ και με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Σκύδρας. Γ) Ειδική συνεδρίαση με ώρα έναρξης στις 17:00΄ και με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1.Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2021 Δήμου Σκύδρας. 2.Έκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2021 Δήμου Σκύδρας. Δ) Τακτική συνεδρίαση με ώρα έναρξης στις 18:00΄ και με τα εξής δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων του Δήμου Σκύδρας 2021 (ορισμός). 2.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών 2021 (ορισμός). 3.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών 2021 (ορισμός). 4.Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός νέων μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ. 5.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την τροποποίηση στο Ο.Τ. Γ114 του ρυμοτομικού σχεδίου της Επέκτασης του οικισμού Σκύδρας. 6.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την τροποποίηση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στο Ο.Τ. 54 με τον χαρακτηρισμό χώρου διοίκησης (υπηρεσίες Δήμου). 7.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την για την τροποποίηση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στο Ο.Τ. 30 Α με τον χαρακτηρισμό χώρου τοπικών υπηρεσιών Πρόνοιας. 8.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την τροποποίηση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στο Ο.Τ. 65 με την επέκταση του χαρακτηρισμένου χώρου Εκκλησίας για την ανέγερση Ιερού Ναού. 9.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για την τροποποίηση της αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην είσοδο της Σκύδρας με τον χαρακτηρισμό χώρου στάθμευσης του αριθ.364 Α τεμαχίου συνοικισμού Σκύδρας. 10.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου