Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας την Τετ. 24-2-2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα συνεδριάσει με περιφορά, την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021,(11:00΄- 13:30΄),έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής είκοσι τρία θέματα:

1. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών (ορισμός).

2. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Χρωμάτων

(ορισμός).

3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ορισμός).

4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Σκυροδέματος (ορισμός).

5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών (ορισμός).

6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ (ορισμός).

7. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου του 2020.

8. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου του 2020.

9. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή απόφασης ένταξης χρηματοδότησης ποσού 24.800,00 ευρώ της υπηρεσίας «εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

10.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

11.Αποδοχή Α’ Κατανομής 2021 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, κατανομή στις σχολικές επιτροπές , εξειδίκευση πίστωσης.

12.Έγκριση μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Σκύδρας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας από ιδιώτη, λόγο αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.

13.Έγκριση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το Δήμο Σκύδρας από ιδιώτη λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.

14.Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες στις Δ.Ε. Σκύδρας και Μενηίδας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ιδία μέσα του Δήμου.

15.Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σκύδρας 2020.

16.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Εκκλησίας στην Κοινότητα Σκύδρας.

17.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας ζωής για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα αριθ. Ο.Τ. Γ58 και Ο.Τ. Γ53.

18.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΒ/ΝΩΝ» (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ )

19.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΥ».

20.Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ».

21.Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας πάνω στην πρόθεση σύστασης της εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΙΠΕ Α.Ε.) από το Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα τα άρθρα 7 και 14 του σχεδίου νόμου.

22.Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.

23.Έγκριση ανανέωσης άδειας καντίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου