Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

 

Ανακοίνωση για Eλάχιστο Eγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Παράταση Ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού υπεγράφη και δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Δ13οικ.3107/68/21-1-2021 (ΦΕΚ Β΄238) υπουργική απόφαση με την οποία παρατείνεται για τρεις

(3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος 2021. Σε αυτές τις αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που παρατάθηκαν

 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται

Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται, Β. Ο μήνας επανυποβολής τους μετά τις παρατάσεις:

 

 


 

 

Μάιος 2020 ή

Αύγουστος 2020

Ιούνιος 2020 ή

Σεπτέμβριος 2020

Ιούλιος 2020 ή

Οκτώβριος 2020


Β. Μήνας Επανυποβολής (μετά την παράταση)

 

Μάιος 2021

 

Ιούνιος 2021

 

Ιούλιος 2021


 

Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.

 

Πληροφορίες: Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας- Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας τηλ.2384021300 e- mail: social@0598.syzefxis.gov.gr  (αρμόδιοι υπάλληλοι: Βαρδάρη Π.& Νατσιούλα Τ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου