Σάββατο 17 Απριλίου 2021

ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

✔️ΠΡΟΚΑΤAΒΟΛΕΣ ✔️

✔️ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ :

➡️ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ,

➡️ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ,

➡️ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ,

➡️ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΑ,

➡️ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Προς

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ. 445

ΠΕΛΛΑ 17/04/2021

Κοιν: 1. Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα

2. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Θεόδωρο Σκυλακάκη

 

Φίλε Απόστολε,

Σου στέλνω αυτήν την επιστολή, σε συνέχεια της συζήτησης στη Βουλή επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την κάλυψη ζημιών από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα, και το οποίο προβλέπει προκαταβολές αποζημιώσεων και άλλες διευκολύνσεις.

Διότι, όπως επισήμανα κατά την ομιλία μου την Τετάρτη και την Παρασκευή, το Νομοσχέδιο αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση, επιλύει πολλά και χρόνια προβλήματα, όμως, αναφέρεται σε ζημιές που είναι εκτός Κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Το μείζον όμως πρόβλημα στην παρούσα κατάσταση, όπως ξέρεις, είναι με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό του τελευταίου δεκαήμερου του Απρίλη, που ¨πέτυχε¨ τις δενδροκαλλιέργειες στην ανθοφορία και στο καρπίδιο, ζημιές που καλύπτονται ασφαλιστικά και θα αποζημιωθούν κανονικά από τον ΕΛΓΑ.

Και το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το συζητούμενο Νομοσχέδιο δεν προβλέπει ούτε προκαταβολές αποζημιώσεων, ούτε συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών, ούτε άλλες διευκολύνσεις για τους πληγέντες από τη συγκεκριμένη θεομηνία.

Γι’ αυτό, όπως δεσμεύτηκα απέναντί σου κατά την ομιλία μου – και με δεδομένο ότι και εσύ στην Ημαθία βιώνεις τα προβλήματα και την απόγνωση των πληγέντων καλλιεργητών του Νομού σου – σου στέλνω τις δύο δικές μου τροπολογίες που υπάρχουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη Βουλή, προκειμένου στη λήψη των τελικών αποφάσεων να συμπεριληφθούν.

Όπως επίσης – το είπα και στην ομιλία μου – πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για την αντιμετώπιση των παράπλευρων συνεπειών στους εποχικά εργαζόμενους καθώς και για τα προβλήματα που θα προκύψουν από δω και πέρα σε διαλογητήρια, συσκευαστήρια, κονσερβοποιεία, μεταφορές και, γενικότερα, σε όλους όσοι αποτελούν τους ¨κρίκους¨ στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα.

Είμαι πεπεισμένος, αγαπητέ Απόστολε, ότι θα πράξεις αυτό που επιβάλλεται για να στηριχτεί το εισόδημα και το δικαίωμα στην επιβίωση όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν πληγεί.

Φιλικά

Γιώργος Καρασμάνης

 

Σου επισυνάπτω τις τροπολογίες :

 

🔷1η Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση»

 

Τροπολογία για τον συμψηφισμό των ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογίας τροποποιείται το άρθρο 11 προκειμένου να αποσαφηνισθεί η έννοια του όρου «ασφαλιστική ενημερότητα» και συνδέεται η καταβολή των αποζημιώσεων με την καταβολή των καθυστερούμενων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τους ασφαλισμένους αγρότες. Προβλέπεται επίσης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 να ισχύουν και για αποζημιώσεις που οφείλει ο ΕΛ.Γ.Α. στον παραγωγό δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης του υπόχρεου παραγωγού προς τον ΕΛ.Γ.Α., αν αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της οφειλής του, να μπορεί να παρακρατεί ο ΕΛ.Γ.Α. το οφειλόμενο ποσό, από τις αποζημιώσεις ειδικότερα και κατ’ εξαίρεση για περιοχές οι οποίες με σχετική απόφαση έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ……..

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3877/2010 ( Α΄160)

το άρθρο 11 του ν. 3877/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς όλων των προηγούμενων ασφαλιστικών περιόδων αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιογόνων αιτίων, κατά τη τρέχουσα ασφαλιστική περίοδο. Η μη καταβολή των καθυστερούμενων ή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης ΕΛ.Γ.Α.». Ειδικά για περιπτώσεις που περιοχές (ΟΤΑ, ΠΕ, ή Περιφέρειες) κηρύσσονται αρμοδίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύναται ο ΕΛΓΑ αυτοβούλως να προβαίνει στην καταβολή πιθανόν οφειλόμενων αποζημιώσεων των παραγωγών των εν λόγω περιοχών μετά τον απαραίτητο συμψηφισμό καθυστερούμενων ή και ληξιπρόθεσμων ειδικών ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ εξαιρουμένων των όποιων εισφορών έχουν ήδη βεβαιωθεί προς είσπραξη αρμοδίως σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

 

🔶2η Τροπολογία

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση»

 

Τροπολογία για προκαταβολές

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία αναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3877/2010 προκειμένου να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενό τους και να αντιμετωπιστούν τα νομοτεχνικά και πρακτικά προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα:

Με την προτεινόμενη τροπολογία τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 15 που αφορά την καταβολή αποζημιώσεων και δίδεται η δυνατότητα στο Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., με αιτιολογημένη απόφαση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών, που τείνουν να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, να χορηγεί προκαταβολές έναντι της δικαιούμενης αποζημίωσης πριν την οριστικοποίηση του πορίσματος, υπό την προϋπόθεση ο δικαιούχος ασφαλισμένος να έχει υποβάλλει μαζί με τη δήλωση ζημιάς και την αντίστοιχη Δ.Κ.Ε του τρέχοντος έτους η οποία για τον ΕΛΓΑ θεωρείται και οριστική.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων προτείνεται η υπόψη τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ……..

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3877/2010 ( Α΄160)

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 ν. 3877/2010 που αριθμείται ως 1α. προστίθεται παράγραφος 1β ως εξής:

«1β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ασφαλιστικά καλυπτόμενων ζημιών που προκαλούνται σε παραγωγές και προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί με απόφασή του και πριν από την οριστικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή, έναντι της αποζημίωσης που δικαιούνται. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ποσό προκαταβολής ανά στρέμμα ή ανά δένδρο διαφορετικό κατά ζημιογόνο αίτιο ή κατά προϊόν. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της ως άνω απόφασης είναι η ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 12 και η υποβολή Δ.Κ.Ε. της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς εκ μέρους του παραγωγού η οποία για τον ΕΛ.Γ.Α. θα είναι και η οριστική για τη συγκεκριμένη ασφαλιστική περίοδο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου