Κυριακή, 30 Μαΐου 2021

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Επιδότηση έως 14.800 ευρώ

Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την επιδότηση 14.800 ευρώ έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι 18 - 29 ετών.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιουνίου και ώρα 15:00.

Το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων

ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» με διάρκεια 12 μήνες αφορά την προώθηση της αυτοαπασχόλησης 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες.

Το 60% των θέσεων θα καλυφθεί από άνεργες γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

Αναλυτικά:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου