Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 5/6/2021

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δηλαδή η 5 Ιουνίου κάθε χρονιάς, θέτει τους πάντες κάτω από τις διαχρονικές κι αναλογικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στη διαφύλαξη, στη διατήρηση και στη διάσωση του περιβάλλοντος.

Το έδαφος, το υπέδαφος, η ατμόσφαιρα, το νερό, η βιοποικιλότητα αποτελούν τα πολύτιμα

κι αναγκαία συστατικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στα οποία αναπαράγεται, αναπτύσσεται, επιβιώνει, διαιωνίζεται και δημιουργεί ο άνθρωπος και κάθε έμβιος οργανισμός.

Ωστόσο, εδώ κι αρκετές δεκαετίες, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που δεν είναι ανεξάντλητοι, της αλόγιστης ανάπτυξης, της άναρχης δημιουργίας κι επέκτασης του δομημένου έναντι του φυσικού περιβάλλοντος, της μείωσης των δασικών εκτάσεων, της εκτεταμένης χρήσης χημικών και της γενικότερης ρύπανσης και μόλυνσης το φυσικό περιβάλλον έχει υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές.

Απέναντι σ΄αυτήν την κατάσταση η παγκόσμια κοινότητα μετά τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις πολιτών, φορέων κι οργανώσεων, αν κι αργοπορημένα, αφυπνίζεται, οργανώνεται, καταστρώνει σχέδια και προγράμματα και γενικότερα λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως είναι για παράδειγμα η ανάσχεση της κλιματική αλλαγής, παρά το γεγονός ότι οι συγκρούσεις με τα κάθε είδους συμφέροντα είναι αναπόφευκτες και σκληρές.

Όσον αφορά την Ευρωπαΐκή Ένωση θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το μέλλον της Ευρώπης.

Το περιβάλλον, βεβαίως, έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Σκύδρας, καθώς αποτελεί ένα Δήμο με πλούσιο φυσικό περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα αναπόσπαστο μέρος τη ζωής των κατοίκων του και της ορθολογικής κι αειφόρου ανάπτυξής του. Έτσι στις

προτεραιότητες του Δήμου Σκύδρας η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις έχοντας μάλιστα υλοποιήσει μια σειρά από έργα και δράσεις όπως:

· Αναπλάσεις, συντηρήσεις, βελτιώσεις και καλλωπισμοί κοινόχρηστων χώρων.

· Ενεργειακές αναβαθμίσεις υποδομών και κτιρίων.

· Επεκτάσεις και βελτιώσεις των υποδομών ύδρευσης κι αποχέτευσης.

· Προώθηση της ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

· Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου Φόρτισης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Παράλληλα ο Δήμος Σκύδρας στοχεύοντας στην αξιοποίηση κάθε σχετικού αναπτυξιακού προγράμματος έχει υποβάλει προτάσεις για χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής κι εξοπλισμού ιδιαίτερης σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα στους παρακάτω άξονες:

· Ηλεκτροκίνηση: Προμήθεια ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για ανάγκες του Δήμου Σκύδρας, με σκοπό την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και την ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών μεταφοράς.

· Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Έργα εξοικονόμησης ενέργειας κι αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

· Ύδρευση: Έργα τηλεελέγχου και τηλεμετρίας στις υποδομές ύδρευσης με σκοπό την εξοικονόμηση πόσιμου νερού και την εξοικονόμηση ενέργειας.

· Ανακύκλωση: Έργα προώθησης της ανακύκλωσης με τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Σκύδρας, καθώς και σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων.

Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων ο Δήμος Σκύδρας θα συμβάλλει αναλογικά στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση του μικροκλίματος, καθώς και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η προστασία και η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ένα πολυσύνθετο ζήτημα που χρειάζεται κι απαιτεί τη συνέργεια και τη συμμετοχή όλων μας. Σ΄αυτό το σημείο θέλω πραγματικά ν΄συγχαρώ και ν΄αναδείξω για μια ακόμη φορά τις επαινετικές περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες των συμπολιτών μας και των εθελοντικών ομάδων για την ευαισθησία και το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και τον τόπο μας. Και μάλιστα σε αντίθεση με την απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων, έστω ολίγων, που ασχημονούν στο περιβάλλον, που δεν αποψιλώνουν και δεν καθαρίζουν τους ιδιωτικούς τους χώρους, που εγκαταλείπουν τα κάθε είδους απόβλητα όπου βρουν ευκαιρία, ανεξέλεγκτα και χωρίς καμιά αίσθηση σεβασμού κι ευθύνης έναντι του περιβάλλοντος και

της κοινωνίας. Βεβαίως ο Δήμος πασχίζει καθημερινά για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής.

Θέλω, επίσης, να υπογραμμίσω τη σημασία του περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής προστασίας, δηλαδή της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και της φύσης.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να είναι μια απλή επίκληση, μια αναφορά για ν΄απαλλαγούμε από μια υποχρέωση, αλλά η καθημερινή και καθοριστική συμβολή και συμμετοχή όλων μας στο βαθμό που μας αναλογεί.

Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος διασφαλίζει την προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και της βιοποικιλότητας. Αποτελεί, μάλιστα, την αντιπροσφορά και την ανταπόδοση μας σ΄αυτά που μας προσφέρει αφειδώς το περιβάλλον. Αποτελεί την εκπλήρωση του διαγενεακού καθήκοντος και του δικαιώματος των επόμενων γενεών να ζουν και να προοδεύουν σ΄ένα περιβάλλον, σ΄έναν κόσμο καθαρό, υγιεινό, δίκαιο με όρους και προϋποθέσεις ανθρώπινης ανάπτυξης, με βάση τις αρχές της ισότητας, της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας.

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Κατερίνα Ιγνατιάδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου