Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 «Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021»

 

      Σύμφωνα με τα άρθρα 5,9,20,21,22 και 23 του Καταστατικού μας, σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ, που θα γίνει στη Βόρεια Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών στις 4 Ιουλίου 2021 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30

το πρωί. Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα γίνει μετά 1 ώρα, ήτοι 11:30 στον ίδιο χώρο.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Διοικητικός Απολογισμός 

2. Έγκριση πεπραγμένων.

3. Οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων 2020.

4. Προϋπολογισμός του 2021.

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

 

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Μέλη που δεν μπορούν να παραβρεθούν στη Γ.Σ. , σύμφωνα με το Καταστατικό, μπορούν να εκπροσωπηθούν  από άλλα μέλη εφόσον έχουν υπογράψει σχετική  υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης.

 

Μετ’ εξαιρετικής τιμής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου