Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Σταμενίτης: «Παρατείνεται η έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου»

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, παρατείνεται η ρύθμιση για τη μη ισχύ της ταυτότητας του κτιρίου.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 118, παράγραφος

9, αναφέρεται ότι: «Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α` 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας».

Στόχος της εκ νέου παράτασης είναι η ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα για τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, που ικανοποιεί ένα αίτημα του τεχνικού και νομικού κόσμου της χώρας.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1fe3de4f-53b9-4dc5-801a-ad630175a66e

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου