Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Διονύσης Σταμενίτης: «Κατατέθηκε η τροπολογία για τις προκαταβολές από τον παγετό»

Στο ακέραιο η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην κατάθεση της τροπολογίας που ανοίγει το δρόμο για την καταβολή των προκαταβολών για τους ανοιξιάτικούς παγετούς, προχώρησεσήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιούμενες διατάξεις, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα κατά το διάστημα από 15.02.2021 έως 20.04.2021 προβλέπεται ότι:

1. Το ανώτατο όριο ανά αγροτεμάχιο καθορίζεται ως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.

2. Ο ΕΛΓΑ  μπορεί μετά από απόφαση του ΔΣ να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι του ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.

3. Προκαταβολές θα λαμβάνουν, μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημιές από τον παγετό και οι καλλιέργειες τους βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο. Και για αυτές τις περιπτώσεις ορίζεται ως ανώτατο όριο ανά αγροτεμάχιο ως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.

4. Για τις περιπτώσεις των ζημιών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων το ανώτατο όριο της αποζημίωσης δύναται να υπολογίζεται μέχρι το τριπλάσιο του ορίου των 70.000 ευρώ.

5. Στην τροπολογία περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής αξίας.

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή των προκαταβολών θα γίνει με βάση το ποσοστό ζημιάς ανά Περιφερειακή Ενότητα, σε όλους τους παραγωγούς, χωρίς να απαιτείται η έκδοση του εξατομικευμένου πορίσματος.

Αναφορικά με την εξέλιξη ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταμενίτης δήλωσε τα εξής:

«Αποδεικνύεται ότι οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προέδρου του ΕΛΓΑ για καταβολή προκαταβολών και δίκαιες αποζημιώσεις τηρούνται στο ακέραιο.

Συγκεκριμένα, ο χρονικός ορίζοντας για την καταβολή των προκαταβολών ορίζεται στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, για τις οποίες οι παραγωγοί δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ενώ η εκκαθάριση της αποζημίωσης υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2021.

Από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς κυβέρνησης, ΥΠΑΑΤ και ΕΛΓΑ ώστε η στήριξη στους παραγωγούς που επλήγησαν από τους ανοιξιάτικούς παγετούς να είναι ουσιαστική και δίκαιη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου