Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Γιώργος Καρασμάνης : ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ

👉 Παρατίθεται το πλήρες κείμενο της απάντησης :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ. 105 57 - Αθήνα Πληροφορίες: Ανθ. Τσακύρη Τηλ.: 210 3736026 FAX : 210 3229558 Email: koinovouleytikos@mintour.gr Αθήνα, 19.07.2021 Α.Π. : 767 Προς: Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Γιώργο Καρασμάνη 2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Γρ. Υπουργού 3. Υπουργείο Οικονομικών - Γρ. Υπουργού 4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γρ. Υπουργού

Θέμα: «Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή».

Σχετ.: Η με Α.Π. 2965/11.06.2021 Αναφορά.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Καρασμάνης και σε ό,τι αφορά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, από μέρους τόσο των εισερχόμενων ταξιδιωτών όσο και των εγχώριων τουριστών. Με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας την

οποία έχει υποστεί ο τουριστικός κλάδος από το πλήγμα της πανδημίας και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης διακοπών, το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί για τα έτη 2020 και 2021 το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» μέσω καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 9022/16.07.2020 (Β’ 2393) και 14235/10.09.2020 (Β’ 4037) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Τουρισμού και Επικρατείας αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 11786/2.7.2021 (ΑΔΑ: 9ΨΒΨ465ΧΘΟ- 7ΛΓ) και 11788/2.7.2021 (ΑΔΑ: ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2Α) Δημόσιες Προσκλήσεις με τις οποίες κλήθηκαν νέοι δικαιούχοι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» μέσω καταλυμάτων και τουριστικών γραφείων και να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr από 05.07.2021 έως 09.07.2021.Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της διαμονής και, κατά περίπτωση, της χρήσης λοιπών τουριστικών υπηρεσιών (μεταφορά, ξενάγηση σε μουσείο, καταδύσεις κ.ο.κ.) μέσω της χορήγησης ειδικών κουπονιών (vouchers) στους δικαιούχους που επιλέγονται.

Μάλιστα, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρατάθηκε έως τις 12/7/2021 η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης μέσω της πλατφόρμας “tourism4all.gov.gr” για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των τελευταίων ψηφίων ΑΦΜ. Οι συνολικά υποβληθείσες έγκυρες αιτήσεις ανέρχονται σε 309.240 και έχουν ήδη εισέλθει σε φάση επεξεργασίας και ανάρτησης προσωρινού μητρώου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ορίζονται φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019… Ως «Ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, ορίζονται: α) τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2003 έως και 31.12.2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών… Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν. … ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.” Κριτήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ ή τα 28.000 στην περίπτωση οικογένειας, με προσαύξηση ανά ανήλικο τέκνο, ως εξής:

Εισοδηματικά κριτήρια

ΑΤΟΜΙΚΟ (+ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ /ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 16.000 28.000

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ 17.500 29.500

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ 19.000 31.000

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ 21.000 33.000

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 26.000 38.000

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, και έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί 414.895 vouchers με δικαιούχους από 688.863 πολίτες. Ήδη από την περασμένη χρονιά και παρά τις αντίξοες συνθήκες, περισσότεροι από 46.000 δικαιούχοι είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν το ταξίδι τους στο εσωτερικό της χώρας μέσω του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι, οι οποίοι είχαν ήδη στην κατοχή τους ειδικά κουπόνια που δεν εξαργυρώθηκαν μέχρι σήμερα εξαιτίας των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας covid-19 μπορούν να χρησιμοποιηθούν φέτος και μέχρι 31/12/2021. Μάλιστα, στο πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί για φέτος σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της καλύτερης αξιοποίησής του από τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, πλέον καλύπτεται η διαμονή 2,3 ή 4 ημερών κατ’ επιλογή του δικαιούχου, -αντί των υποχρεωτικά 4 που ίσχυε μέχρι πέρσι-, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά κάλυψης από το 60%, στο 80% έως και 100% ανά περίπτωση -με 100% κάλυψη των ατόμων με αναπηρία και επίλυση των ζητημάτων των συνοδών τους- ενώ έχουν ενταχθεί επιπλέον 631 νέα καταλύματα και 41 νέα τουριστικά γραφεία.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού, κατά το σχεδιασμό του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» μερίμνησε για την ένταξη σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, και ιδιαίτερα των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών βάσει της προσαύξησης ανά τέκνο στα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ περαιτέρω μέριμνα θα υπάρξει και στο μέλλον του προγράμματος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δεδομένων ζήτησης και απορρόφησής του.

Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ανθούλα Τσακύρη

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου