Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

         

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 11 Αυγούστου  2021 και ώρα 18.3 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Τοποθέτηση ή μη προστατευτικών εμποδίων «Π» επί του πεζοδρομίου  στην οδό Εθν. Αντίστασης 13 & Αργυροκάστρου 21 στην Έδεσσα (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. Αποδοχή δωρεάς ποσού έως 159.863,32€ από την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG»,  για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή του κοινού σχολικού προαύλιου χώρου του Σχολείου Ειδικής Αγωγής, του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στη δημοτική κοινότητα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  3. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Έγκριση της έκθεσης Β τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  3. Διόρθωση της αριθμ. 65/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στον Συνεταιρισμό Επεξεργασίας -Πώλησης Οπωροκηπευτικών Νησίου (ΣΕΠΟ) για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  4. Επικαιροποίηση της αριθμ. 91/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  5. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  6. Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Κέντρου Νεότητας που βρίσκεται στην Κοινότητα Βρυτών στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Βρυτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10.     Ενημέρωση για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

11.     Διάθεση θέσεων μαθητείας (Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου