Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Πέλλας

 Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης σχολικών καθαριστριών στο Δήμο Πέλλας, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ΣΟΧ4/2021. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.


Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση spiridis@0746.syzefxis.gov.gr

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κατάταξης πλήρους απασχόλησης

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα κατάταξης μερικής απασχόλησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου