Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Τα χώνει ο Δάνης Τζαμτζής : ...Θεωρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μακροχρόνιες επιπτώσεις και οι αναμενόμενες δυσλειτουργίες από το κλείσιμο των Γραφείων

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Η Δημόσια Διοίκηση εκσυγχρονίζεται. Μεγάλο μέρος των συναλλαγών και η διεκπεραίωση του κύριου όγκου εργασιών επιχειρήσεων και πολιτών, πραγματοποιείται πλέον μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που με επιτυχία έχει εγκαταστήσει η Ελληνική πολιτεία. Επίσης, στο πλαίσιο μίας ευέλικτης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, η παρούσα κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε γενναίες μεταρρυθμίσεις που έχουν συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας

, στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και στην σημαντική βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

Παρόλα αυτά, η Δημόσια Διοίκηση είναι σημαντικό να διατηρήσει τη φυσική παρουσία της, ιδίως σε περιοχές με έντονη παραγωγική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα ή και για συμβολικούς λόγους, όπως είναι οι ακριτικές περιοχές και η νησιωτική Ελλάδα.

 

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να ανακαλέσετε και αποσύρετε άμεσα την Απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ για κλείσιμο των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ στην Αριδαία και Σκύδρα.

Αποτελούν   σημαντικά Κέντρα  παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με μεταποιητικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις .

Αν και δεν γνωρίζουμε τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της Απόφασης, θεωρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι μακροχρόνιες επιπτώσεις και οι αναμενόμενες δυσλειτουργίες από το κλείσιμο των Γραφείων.

Γνωρίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί από την 1/3/2019.

Όμως για όλους τους παραπάνω λόγους, αναμένω την άμεση ανταπόκρισή σας για τη μη εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης. Με την ευκαιρία, σας προσκαλώ να επισκεφτείτε την ΠΕ Πέλλας, προκειμένου να δείτε από κοντά τις προσπάθειες των τοπικών επιχειρηματιών για βιώσιμη Ανάπτυξη, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, προωθώντας την καινοτομία, αναζητώντας νέες αγορές και δημιουργώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας σε μόνιμη και εποχική βάση. Ευελπιστώ ότι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, όπως και εσείς προσωπικά, θα παραμείνετε κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, στηρίζοντας το όραμά μας για Αειφόρο Ανάπτυξη.   

 

 

 

 

                                                 Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση,

Προς:
                                          1) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών                
                                                                                  Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη
 
             2) Διοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Π. Δουφεξή 

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

 

 

  Ιορδάνης Τζαμτζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου