Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Απαγόρευση της θήρας για πέντε (5) χρόνια

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Γεν. Δ/νση Δασών της Π.Κ.Μ. ανακοινώνεται με το με αριθ. 254786/28-10-2021 έγγραφό της ότι

αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας η με αριθ.222842/28-9-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ: 9ΟΘ5ΟΡ1Υ-ΡΦΗ)

σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση της θήρας

στις περιοχές Μαυροβουνίου-Σκύδρας, Σεβαστιανών-Κόπρενο και Κρώμνης στο όρος Πάϊκο, παρατείνεται για πέντε (5) χρόνια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου