Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Γεν. Δ/νση Δασών της Π.Κ.Μ. ανακοινώνεται με το με αριθ. 272696/12/11/2021 έγγραφό της ότι

αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της Περιφέρειας

τροποποιείται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων σχετικά με το περιεχόμενο του δασικού χάρτη

(Απόφ.1307/5-2-2021 με ΑΔΑ: ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ)

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 4/4/2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου