Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6.00μ.μ.(18.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2021

2ο 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2021

3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

4ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών φύλαξης Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας

5ο Επιβολή συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων υπέρ Δήμου Αλμωπίας – Επικαιροποίηση της 219Α /2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΟΧΩΩΨΩ-5Χ5), έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 47/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ρ53ΨΩΨΩ-Γ97) & την 219/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΟΧΩΩΨΩ-3ΑΩ).

6ο Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2022

7ο Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των ΟΤΑ για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.

8ο Τροποποίηση της αριθ. 97/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας περί Επέκτασης ωραρίου προσωπικού (αίτηση υπαλλήλου ΙΔΑΧ, ΥΕ Καθαριστριών του Δήμου Αλμωπίας), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 23153/9-12-2021 εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

9ο Εκμίσθωση του υπ’αριθ. 71 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου του οικισμού Υδραίας

10ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λυκοστόμου

11ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022

12ο Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας

13ο Άρση κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή των λεωφορείων του Δήμου Αλμωπίας

14ο Κοπή δέντρων εντός κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλμωπίας

15ο Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Π.Σ.Γαρεφείου για την δημιουργία βιβλιοθήκης

16ο Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Πευκωτού, «Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ», περί ένταξης του Π.Πευκωτού στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών

17ο Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 33/2016 απόφασης Δ.Σ. και αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου.

18ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας

19ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου