Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Ερώτηση Λάκη Βασιλειάδη για έγκριση όσο το δυνατό περισσότερων αιτήσεων του Προγράμματος Νέων Αγροτών

 Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης κατέθεσε Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία ανοίγει το θέμα της έγκρισης περισσότερων αιτήσεων του Προγράμματος Νέων Αγροτών, καθώς όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο προκύπτει ότι το δεσμευμένο ποσό φτάνει να καλύψει περίπου το 60% των αιτήσεων. Επιπλέον σε 9 Περιφέρειες -συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Μακεδονίας- το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ενώ στις υπόλοιπες 4 Περιφέρειες υπολείπεται από 20 έως 50%.
Ο Λάκης Βασιλειάδης γνωρίζει καλά πόσο σημαντικό είναι το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, ειδικά για τους νεότερους πολίτες σε αγροτικές περιοχές της Πέλλας, καθώς και τη σαφή στήριξη της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμωνστον πρωτογενή τομέα με στόχο την αύξηση των πολιτών που απασχολούνται συνειδητά και όχι από ανάγκη σε αυτόν.
Ο Βουλευτής ζητά με την Ερώτησή του Ζητώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να επιβεβαιώσει τα στοιχεία και, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, να προβεί σε δεύτερη φάση σε ανακατανομή των πόρων από Περιφέρειες όπου το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται σε Περιφέρειες που υπερβαίνει το 100%, και σε υπερδέσμευση ποσού από τον προϋπολογισμό του ΠΑΑ για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού ή και του συνόλου των αιτήσεων στήριξης
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
 
«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: Έγκριση όσο το δυνατό περισσότερων αιτήσεων του Προγράμματος Νέων Αγροτών
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, ο αριθμός των τελικών αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 (Νέοι Αγρότες) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανέρχεται σε 17.488. Με δεδομένο το ποσό πρώτης εγκατάστασης ανά γεωργό, η συνολική απαίτηση ενίσχυσης ανέρχεται σε 628.713.500 €, ενώ στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για δημόσια δαπάνη ύψους 420.000.000 €.
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι περίπου το 60% των παραπάνω αιτήσεων αναμένεται να εγκριθούν. Επιπλέον, στην ανά Περιφέρεια ανάλυση του αριθμού αιτήσεων, προκύπτει ότι σε 9 Περιφέρειες το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ενώ στις υπόλοιπες 4 Περιφέρειες υπολείπεται από 20 έως 50%.
Με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχουν θέσει ως στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αύξηση των πολιτών που απασχολούνται συνειδητά και όχι από ανάγκη σε αυτόν,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.αληθεύουν τα στοιχεία που αναφέρουν πανελλαδικό ποσοστό κάλυψης της τάξης του 60%;
2.προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανακατανομή των πόρων από Περιφέρειες όπου το ποσοστό κάλυψης υπολείπεται σε Περιφέρειες που υπερβαίνει το 100%;
3.προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε υπερδέσμευση ποσού από τον προϋπολογισμό του ΠΑΑ για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού ή και του συνόλου των αιτήσεων στήριξης;
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος Βασιλειάδης»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου