Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Αγροτικές - Αστικές Συνεργασίες για την Ενεργοποίηση της Περιφερειακής Οικονομίας - Οι συνέπειες της πανδημίας και καλές πρακτικές ανάκαμψης στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου RUMORE

          Οι επιπτώσεις και οι αλλαγές που προκάλεσε  η πανδημία Covid- 19 στις αγροτικές- αστικές συνεργασίες καθώς και οι καλές πρακτικές ανάκαμψης για τις περιφερειακές οικονομίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της  τρίτης διαδικτυακής συνάντησης των εταίρων του έργου “RUMORE-Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies” που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου, την  Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022.

          Το έργο RUMORE συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020. Στο έργο συμμετέχουν φορείς τεσσάρων χωρών και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Εθνικό Κέντρο Ερευνάς και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από την Ελλάδα, o Δήμος του Άμστερνταμ και το Ίδρυμα Πράσινης Γνώσης (“Green Knowledge Portal Twente”) από την Ολλανδία και η Περιφερειακή Διοίκηση Μπουργκάς από τη Βουλγαρία. Επικεφαλής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο “HafenCity” από τη Γερμανία.

Με τις πρόσθετες δράσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης, το εταιρικό σχήμα αποσκοπεί στην καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημίας στις Περιφέρειες των εταίρων, καθώς και στην ανάλυση και παρουσίαση των αλλαγών στις αγροτικές-αστικές συνεργασίες που προκάλεσε η πανδημία, με έμφαση στις περιφερειακές αλυσίδες τροφίμων και τα σχετικά εργαλεία πολιτικής, καθώς και στα μέτρα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κύριος στόχος της τρίτης συνάντησης ήταν η συζήτηση της προόδου εργασιών του έργου και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων. Συγκεκριμένα, ο κ. Ιωάννης Σπάνδος, ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Δημήτριος Κατσαντώνης, ως εκπρόσωπος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ο κ. Αναγνώστης Αργυρίου, ως εκπρόσωπος του ΕΚΕΤΑ, παρουσίασαν στους εταίρους του έργου το ψηφιακό σκέλος λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής, η οποία ενίσχυσε το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του έργου, διερευνώντας την προοπτική ανάπτυξης ενός Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) στον αγρο-διατροφικό τομέα, μέσω έρευνας πεδίου και μίας ψηφιακής εφαρμογής (blockchain) στην αλυσίδα αξίας του ρυζιού.

Στη συνέχεια της συνάντησης, ο κ. Παναγιώτης Ρεμούνδος παρουσίασε την πλατφόρμα Creativity Platform και την πρακτική του “AgroDesign Cluster”, μία πρωτοβουλία στήριξης των παραγωγών γύρω από θέματα marketing, branding και αξιοποίησης δημιουργικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι εταίροι διαμόρφωσαν το χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και όρισαν την επόμενη συνάντηση τους στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Ιούνιο σε μία ανοιχτή διήμερη εκδήλωση, παρουσία και των εμπλεκόμενων φορέων τους, στο πλαίσιο του συνεδρίου του δικτύου “ERIAFF-European Regions for Innovation in AgricultureFood and Forestry”.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/rumore/

 

                               


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου