Τρίτη 17 Μαΐου 2022

Ενεργητική επιτήρηση των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας

 

Ανακοίνωση από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας  για την ενεργητική επιτήρηση των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας μετά την εμβολιαστική εκστρατεία της άνοιξης 2022 .

 

Με βάση την υπ’ αριθ. 771/118624/05.05.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και  Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), η 14η εμβολιαστική εκστρατεία,  της άνοιξης 2022, για τον από του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας  ολοκληρώθηκε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, μεταξύ των  και η Π.Ε. Πέλλας σε ολόκληρη την έκτασή της. Το πρόγραμμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας (ενεργητική επιτήρηση), που ακολουθεί την εαρινή εμβολιαστική εκστρατεία του 2022, ξεκίνησε   στις 14 Μαΐου  2022 και θα διαρκέσει για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα παράτασης.

Υπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία.

Στόχος του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης είναι η αξιολόγηση του από του στόματος εμβολιασμού των αλεπούδων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων όσον αφορά την επιτυχή ανοσοποίησή  τους για την αποτροπή επανεμφάνισης κρουσμάτων και για να παραμείνει η χώρα μας σε καθεστώς ελεύθερο Λύσσας όπως έχει ταξινομηθεί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.)02061/620 της Ε.Ε.)

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο στόχος του συλλεγόμενου αριθμού αλεπούδων στα πλαίσια αξιολόγησης του Προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας, για την άνοιξη 2022 ανά Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας είναι 84 αλεπούδες.

Για την αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος εμβολιασμών παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να προσκομίζουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες δείγματα ενήλικων αλεπούδων. Η εξέταση νεαρών ζώων δεν αντανακλά στις περισσότερες περιπτώσεις την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών καθώς αυτά ήταν στις φωλιές τους κατά τη διενέργεια των εναέριων ρίψεων και επομένως οι πιθανότητες να έχουν ανοσοποιηθεί λόγω κατανάλωσης του εμβολίου είναι μικρές.
Τονίζεται ότι για τη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης, στο πλαίσιο της συλλογής δειγμάτων για την αξιολόγηση των εμβολιασμών, εκτός κυνηγετικής περιόδου, δεν απαιτείται η άδεια θήρας να είναι σε ισχύ. Στις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες, οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας συνδράμουν αυτόνομα (όχι ως μέλη συνεργείων δίωξης) στην προσκόμιση δειγμάτων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.

Με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και το συντονισμό των διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης απαιτείται συνεργασία των κυνηγών – θηροφυλάκων με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας.

Για τους σκοπούς του προγράμματος για τους κυνηγούς – θηροφύλακες κρίνεται αναγκαία:

 

·         ο συντονισμός για την κατανομή του αριθμού των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν με βάση τον καθορισμένο στόχο για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών ,

·         η σημασία επικοινωνίας με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες για την αποστολή των δειγμάτων ζώων όπου αυτές υποδείξουν,

·         η συμπλήρωση των συνοδευτικών εγγράφων με απαραίτητη εκείνη του πεδίου “Τοποθεσία συλλογής δείγματος / Γεωγραφικές συντεταγμένες σημείου συλλογής”

·         η προμήθεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών.

 


Η διαδικασία σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος  θα  καθοριστούν στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση για έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων , ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων , για το έτος 2022 ,των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.      

  Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 50 ΕΥΡΩ ανά θανατωμένη αλεπού που θα προσκομίζεται άμεσα μετά τη θανάτωσή της στην τοπική κτηνιατρική αρχή, στο πλαίσιο αξιολόγησης των εμβολιασμών της άγριας πανίδας έναντι του ιού της Λύσσας και για  το έτος 2022».

Το δισέλιδο φυλλάδιο – Ενημερωτικό τρίπτυχο σχετικά με τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για το πρόγραμμα της Λύσσας και τον τρόπο συλλογής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατωμένων αλεπούδων, καθώς και  λοιπές πληροφορίες για τη λύσσα μπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr →  «Ενδιαφέρουν τον πολίτη» → Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου μπορεί να αναζητηθεί και η σχετική νομοθεσία (www.minagric.gr → Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο → Λύσσα).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου