Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΕΠΕΙΓΟΝ! Κοπέλα 28 χρόνων χρειάζεται τη βοήθειά μας. Κοινοποιήστε, σας παρακαλώ, μήπως και βρεθεί κάποιος ικανός δότης.

Από πέρυσι παλεύει με τη λευχαιμία. Πρόσφατα βρέθηκε συμβατός δότης από το εξωτερικό. Το μόσχευμα για να έρθει στην Ελλάδα χρειάζεται 20 μέρες. Για ν' αντέξει μέχρι τότε, χρειάζεται λευκά αιμοσφαίρια. Πιθανός δότης είναι όποια/όποιος είναι κάτω των 50 με ομάδα αίματος Ο+ ή Ο-, ήδη, αιμοδότης.
Έχουν πάει περίπου 60 άτομα μέχρι σήμερα και δεν βρέθηκε κανένας ικανός. Η ζωή της κρέμεται από μια κλωστή. Ως το Σάββατο πρέπει να έχει βάλει τα λευκά αιμοσφαίρια που θα την κρατήσουν στη ζωή μέχρι να λάβει το μόσχευμα.
Συνάνθρωποι, απευθυνθείτε στο Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου "Γεώργιος Γεννηματάς", υπεύθυνη κυρία Μέλλου. Ζητήστε προτεραιότητα αναφέροντας ότι πρόκειται για την κ. Ρέα Αλευρά του Πέτρου.
Τηλέφωνο Νοσοκομείου "Γεώργιος Γεννηματάς":
213 2034250.
Κοινοποιήστε το παιδιά όπου θεωρείται εσείς ότι θα μπορεί να βρεθεί βοήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου