Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

Ζωντανό εργαστήριο (Living Lab) για την ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας ρυζιού και την προσαρμογή της πιλοτικής εφαρμογής του έργου RUMORE στις προκλήσεις της πανδημίας Covid-19

       
  Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου του δικτύου «European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry-ERIAFF» το οποίο διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε το Ζωντανό Εργαστήριο (Living Lab) στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου RUMORE «Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020.

          Στο εργαστήριο παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε το εργαλείο

ιχνηλασιμότητας της αλυσίδας αξίας ρυζιού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου RUMORE, κατά τη δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου.

           Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19.          

          Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του εργαλείου ιχνηλασιμότητας της αλυσίδας ρυζιού και γενικότερα σχετικά με  την ανθεκτικότητα στον Αγροδιατροφικό τομέα.

          Στο Ζωντανό Εργαστήριο συμμετείχαν συνολικά 27 συμμετέχοντες μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των εταίρων του έργου RUMORE και των εμπλεκόμενων φορέων.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου