Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

Παρατείνεται η συλλογή δειγμάτων θανατωμένων κόκκινων αλεπούδων

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παράταση και ολοκλήρωση του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας μετά την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία 2022.

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης,

Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

          “Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, μετά την εαρινή εμβολιακή εκστρατεία του έτους 2022, παρατείνεται η συλλογή δειγμάτων θανατωμένων κόκκινων αλεπούδων, η οποία θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2022 σε όλες τις περιοχές εμβολιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

    Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 488/68659/15.03.2022 Απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΚ2Τ4653ΠΓ-ΥΛΒ). Υπενθυμίζεται ότι ο ελάχιστος αριθμός αλεπούδων ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που πρέπει να εξετασθούν μετά τους εμβολιασμούς της άνοιξης 2022 είναι: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 40, Π.Ε. Ημαθίας: 14, Π.Ε. Κιλκίς: 99, Π.Ε. Πέλλας: 84, Π.Ε. Σερρών: 118.                                                              

   Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1066/193557/07.07.2022 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. «… και για το έτος 2022 προβλέπεται οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θήρας) να επιχορηγηθούν με το ποσό των 50€ (ευρώ) για κάθε αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2022, στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη Λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου