Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Βόμβα μεγατόνων σε Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, τις διαδικασίες υλοποίησης και παραλαβής δύο προμηθειών

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΑΔ, κατόπιν καταγγελίας, διενεργήθηκε έλεγχος για το χρονικό διάστημα 2013 έως 2019 σε Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, τις διαδικασίες υλοποίησης και παραλαβής δύο προμηθειών (σύστημα επισκόπησης και καταγραφής λειτουργικής κατάστασης αγωγών και γεωτρήσεων, ψηφιακοί αισθητήρες ροής, κλπ) που αφορούσαν στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του εν λόγω Δήμου, προϋπολογισμού €8.064.800,00 και €7.591.350,00 αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση των δύο προμηθειών είχε ενταχθεί στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: 

-Οι διακηρύξεις των δύο προμηθειών δεν έλαβαν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία δημοσιότητα.

-Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των δύο διαγωνισμών έγινε μόνο από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο/η οποίος/α εν συνεχεία πλαστογράφησε την υπογραφή ενός εκ των δύο άλλων μελών και εξέδωσε ακριβή αντίγραφα Πρακτικών Αξιολόγησης χωρίς να υφίστανται τα πρωτότυπα. 

-Αναφορικά με την προμήθεια ειδών της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, ο έλεγχος κατέδειξε την απουσία νομίμων παραστατικών πώλησης και πιστοποίησης της εγκατάστασής τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου