Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 κι ώρα 19:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω δέκα έξι θέματα:

1. Ψήφισμα συμπαράστασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, δεκατριών εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς και στο ΚΔΑΠ του ΕΦΑΚΠΠ Δήμου Σκύδρας. 2. Λήψη απόφασης για την δωρεάν φιλοξενία παιδιών με πλήρη φάκελο ,χωρίς voucher, στο ΚΔΑΠ Αρσενίου. 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκύδρας στην ενεργειακή κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Σκύδρας –

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 – κάλυψη αναγκών για αποδοχές προσληφθέντος προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων – Αποδοχή επιχορηγήσεων που θα διατεθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των αναγκών. 5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης – κατανομής, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2022 (Λειτουργικές δαπάνες σχολείων). 6. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδοτήσεων από εντάξεις πράξεων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ) ποσών 326.000,00 ευρώ, 394.000,00 ευρώ, 450.000,00 ευρώ, 317.000,00 ευρώ και 301.000,00 ευρώ, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022. 7. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης , αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2022. 8. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2022. 9. Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα δημότη λόγω οικονομικής αδυναμίας της οικογένειας του. 10. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2023 Δήμου Σκύδρας. 11. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Κοινότητα Ριζού. 12. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Καλυβίων.

13. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης (σχολικός κλήρος) του αριθ. 475 αγροτεμαχίου έκτασης 29.326 τ.μ. στο αγρόκτημα Σεβαστιανών . 14. Ορισμός ελεγκτικού οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων του Δήμου Σκύδρας. 15. Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Ριζού στoν αθλητικό σύλλογο «ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 2018» για τις προπονητικές του ανάγκες έτους 2022-

16.Έγκριση τροποποίησης της αριθ.165/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά ωρών του τμήματος μπάσκετ από τον ΣΚΥΔΡΑΪΚΟ στον ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου