Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Δημόσια κλήρωση χαρακτηρισμού περιπτέρων στον Δήμο Αλμωπίας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τον Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται ότι

την Τρίτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση χαρακτηρισμού περιπτέρων

(30% παραχωρητέα-70% δημοπρατούμενα)

(η με αριθ. 2150/16861/6-10-2022 Απόφ. Δημάρχου με ΑΔΑ: 6ΦΚΩΩΨΩ-ΩΞΛ)

Ο Δήμαρχος

ΕΔ

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Αναστασιάδης Σταύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου