Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Και πρόστιμα και επιστροφή επιδομάτων για τους ανέργους «μαϊμού» της ΔΥΠΑ

 Αυστηρές ποινές, πρόστιμα και επιστροφή επιδομάτων, που έχουν λάβει  προβλέπεται για τους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια εγγραφής τους.Το ποινολόγιο που θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή με την έκδοση σχετικής απόφασης, οριστικοποιήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΥΠΑ και αποσκοπεί στην εκκαθάριση του μητρώου των ανέργων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου Αυγούστου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στη ΔΥΠΑ ήταν 948.930 άτομα

 και το υπουργείο Εργασίας, είναι υψηλός ενώ θεωρεί ότι είναι υψηλός και ότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν χιλιάδες άτομα, που  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ανέργου.

Οι ποινές θα επιβάλλονται όταν οι άνεργοι θα αρνούνται να αποδεχτούν θέσεις εργασίας που θα προτείνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού ή από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ανέργου θα προκύψει ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις είτε επειδή έχουν κρυφά εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία είτε απασχολήθηκε οπουδήποτε για κάποια περίοδο.

Οι διασταυρώσεις θα δρομολογηθούν αμέσως με την έκδοση της απόφασης για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος εκκαθάρισης του μητρώου της ΔΥΠΑ. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ το ποινολόγιο των ανέργων του ΟΑΕΔ διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Διαγραφή από το μητρώο για 2 έτη σε περίπτωση άρνησης τριών θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του ανέργου.
  2. Διαγραφή από το μητρώο για 6 μήνες και διακοπή του επιδόματος, σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
  3. Διαγραφή από το μητρώο για 6 μήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
  4. Διαγραφή από το μητρώο για 6 μήνες σε περίπτωση εγγραφής πολίτη ο οποίος ενώ δηλώνει άνεργος, απασχολείται είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
  5. Διαγραφή από το μητρώο για 6 μήνες σε περίπτωση απασχόλησης χωρίς να το δηλώσει στη ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Σε μια τέτοια περίπτωση,  τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί, θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, ενώ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
  6. Προβλέπεται προσωρινή διαγραφή από το μητρώο ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης και αναζήτηση παροχών που τυχόν έχουν καταβληθεί, σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης του ανέργου ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο. Το  ίδιο ισχύει και εάν ο άνεργος παραλείψει να τα επικαιροποιήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου