Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ.(18.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2022

2ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας

3ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2023

4ο Προτάσεις και εισηγήσεις για ίδρυση συγχώνευση, προαγωγή υποβιβασμό και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε.Πέλλας για το σχολικό έτος 2023-2024

5ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το σχολικό έτος 2023-2024

6ο Εξέταση αιτήματος της Προέδρου Γαρεφείου για παραχώρηση υπόγειας αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Γαρεφείου για δημιουργία χώρου έκθεσης φωτογραφίας και λαογραφικών κειμηλίων.

7ο Έγκριση της με αριθ. 35/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Αλμωπίας περί Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Αλμωπίας

8ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου