Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο για την «Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία»


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο για την «Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία» που συνδιοργανώθηκε από τη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών (
CPMR), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Γενικές Διευθύνσεις για τη Θαλάσσια Πολιτική – Αλιεία (DG Mare) και Περιφερειακή Ανάπτυξη (DG Regio) και την Περιφέρεια Κρήτης.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για να συζητηθεί η σημασία της γαλάζιας οικονομίας, της δικτύωσης με συντελεστές της γαλάζιας ανάπτυξης, καθώς και της προετοιμασίας γαλάζιων έργων μέσα στο πλαίσιο της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα μαζί με άλλες 7 χώρες (Κροατία, Σλοβενία, Ιταλία, Βοζνία-Ερζεγοβινη, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία)

.

Τις κατευθυντήριες πολιτικές της Γαλάζιας Οικονομίας παρουσίασε η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θαλάσσιες πολιτικές και την αλιεία (DG Mare) Ελένη Χατζηγιάννη που είχε το συντονισμό της εκδήλωσης. Οι γραμμές αυτές εκπονήθηκαν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως με εκείνα που εκπροσωπούνται στο γνωμοδοτικό συμβούλιο υδατοκαλλιέργειας. Θέτουν δε τέσσερις αλληλένδετους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην Ένωση:

  • την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας

  • τη συμμετοχή στην πράσινη μετάβαση

  • τη διασφάλιση της κοινωνικής αποδοχής και της ενημέρωσης του καταναλωτή

  • την ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.

Το συνέδριο διεξήχθη την ίδια εποχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα μέτρα και νέους στόχους για τη νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 που ξεκίνησε. Πιο συγκεκριμένα η Γαλάζια Οικονομία υποστηρίζεται μέσα από το Στόχο Πολιτικής Συνοχής 2, μια πρόταση για «μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων».

Προκειμένου να ενταχθεί ομαλά η Γαλάζια Οικονομία στους κεντρικούς άξονες προγραμματισμού υλοποιείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το Ευρωπαϊκό Έργο BLUEAIR, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG ADRION 2014-2020. Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας μακροπεριοχής όσον αφορά τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης S3 με γνώμονα τη γαλάζια οικονομία και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινότητας, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των θεσμικών φορέων στην περιοχή του Ιονίου-Αδριατικής.

Στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε σε υβριδική μορφή την 4η συνάντηση των εταίρων του έργου BLUEAIRΚατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την πρόοδο σε κάθε πακέτο εργασίας του έργου, την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και να κάνουν όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την τήρηση των στόχων και των προθεσμιών του έργου.

Η ομάδα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προοπτικές που αναδείχθηκαν στο Εργαστήριο Αμοιβαίας Εκμάθησης Πολιτικών Καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία που διοργάνωσε η Αυτοτελής Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε: https://blueair.adrioninterreg.eu/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου