Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Γιάννης Τσεπκεντζής : Δημιουργούμε τις βάσεις για ενα καλύτερο μέλλον του Δήμου Έδεσσας

 Ο Ευάγγελος Τρυψιάνης είναι απόφοιτος τού τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Δ.Π.Θ.) -με πλούσιο συγγραφικό έργο- και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων: Εκπαίδευση Ενηλίκων / Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

«Φίλε ή αντίπαλε μην τ’ αναγγείλεις πουθενά. Δεσμευμένος στέκομαι εδώ υπακούοντας στην εσωτερική μου φωνή».
Πάνω στη φράση του Άρη Αλεξάνδρου, μετά από μακρά περίοδο συζητήσεων, ο Ευάγγελος αποδέχθηκε να συμπορευθεί με την Κοινωνία σε Κίνηση, διατηρώντας το δικαίωμά του να παραμείνει «πρόσωπο», εκφράζοντας ελεύθερα τις θέσεις του, όπως άλλωστε πρέπει να συμβαίνει σε κάθε δημοκρατικό συνδυασμό, ο οποίος οφείλει να λειτουργεί μακριά από στενές «γραμμές» και «ντιρεκτίβες»!
Καλωσορίζοντας τον συμφωνήσαμε σ’ έναν κοινό σκοπό:
Μία εναλλακτική κοινωνικοοικονομική «αναπτυξιακή» πρόταση με στόχο την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, έχοντας ως βάση τα νέα καινοτόμα συνεργατικά εγχειρήματα και την ανοιχτή, άμεση και δημοκρατική συμμετοχή των κοινωνικών υποκειμένων !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου