Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύσκεψης με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων

 Ο Δήμος Αλμωπίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συγκαλεί σύσκεψη με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, την Παρασκευή 5-5-2023 και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η κατανομή των χώρων προεκλογικής προβολής των κομμάτων και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών, βάσει της 8481/10- 2-2022 ( ΦΕΚ 674/15-2-2022, τ. Α΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της 54/2023 (ΑΔΑ: ΨΙ2ΤΩΨΩ-932) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2384350202 Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλμωπίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου